CONSTRUCȚII CIVILE

Echipa Tredeco realizează lucrări de construcții civile constând în clădiri de tip social, începând de la blocuri de locuințe, spitale, azile, școli, case de cultură, clădiri administrative, pentru comerț șa.

Factorii care influențează dezvoltarea unei construcții civile sunt omul, activitatea umană, precum și natura, înțeleasă ca așezare geografică, condiții climatice, calitatea terenului de fundare, nivelul apelor freatice, agresivitatea apelor subterane ș.a. Pentru om, construcția trebuie să asigure confort, temperatură, umiditate, lumină. Și nu în cele din urmă, activitatea ce urmează a se desfășura în noua construcție, impune acesteia anumite funcții; de exemplu, o clădire în care se procesează carnea va respecta anumite condiții de temperatură și amenajare interioară spre deosebire de un bloc de locuințe.