CONSTRUCȚII INGINEREȘTI

Construcțiile inginerești sunt un alt segment de construcții pe care echipa noastră le execută. Cu pregătirea necesară și cu experiență, suntem abilitați să ne angajăm în lucrări de:

construcții edilitare (alimentări cu apă, rețele termice, canalizări, stații de pompare și stații de epurare),

construcții de drumuri sau căi de comunicații terestre, poduri, tuneluri, baraje și turnuri pentru radio.