PROIECTARE ÎN CONSTRUCȚII

Proiectarea este etapa premergătoare celei de construcție. Este cea care face trecerea de la idee la construcția propriu-zisă și este determinată de o înlănțuire de cauze și efecte care ne obligă să luăm în calcul multiple aspecte care vor fi corelate în această etapă.

Pentru ca rezultatul să fie optim, e nevoie să respectăm întocmai următoarele condiții:

  • Să ne spui în detaliu tot despre ce ai de gând să faci
  • Să trecem în revistă formalitățile, respectiv actele cu tot demersul de obținere a avizelor necesare
  • Să creem proiectul propriu-zis

Măsurători, materiale folosite, toate detaliile sunt incluse în proiect, pentru că rezultatul final trebuie să țină cont de foarte mulți parametri. E de prisos să spunem că în munca noastră e necesară respectarea standardelor în domeniu, cu scopul de a oferi un rezultat final aflat sub semnul siguranței și al rigurozității standardelor de lucru în domeniu.