AGREGATE PENTRU MORTOARE

Mortarul este un material de construcție în a cărui compoziție intră var, nisip, apă, ciment sau ipsos. Ca atare, agregatul care intră în componența mortarului trebuie să fie unul fin și inert, adică să nu reacționeze chimic cu liantul și să nu fie alterabile în contact cu aerul, apa, căldura extremă sau înghețul.

Agregatele pentru mortare sunt agregate naturale, de balastieră, concasate sau provenite din concasare în timpul procesului de trecere prin ciur.